Cantiga 201 de Alfonso X el sabio

C]omo Santa Maria livrou de morte hûa donsela que prometera de guardar sa virgîîdade.

Muit’ é mais a piadade de Santa Maria
que quantos pecados ome.fazer poderia.

E poren, meus amigos, agora m’ ascuitade
un fremoso miragre, com’ aprix en verdade
que fez Santa Maria de mui gran piadade,
que sempre por nos roga a Deus a noit’ e dia.

Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

E aqueste miragre [fez] por hûa donzela
que era de gran guisa e aposta e bela
e que lle prometera de seer sa ancela
e de guardar seu corpo ben de toda folia.

Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

Assi o fez gran tempo.

Mas o diabr’ antigo,
que de virgîidade é sempre êemigo,
a tentou en tal guisa que lle fez por amigo
fillar un seu padryo, con que fez drudaria,
Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

De guisa que foi prenne per ssa malaventura
e ouve del un fillo, mui bela creatura;
e pois que o viu nado, creceu-lle tal tristura,
que o matou mui toste como moller sandia.

Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

Pois que o ouve morto, non soub’ aver recado
de parti-sse do feito, mas tornou no pecado
e ar fez outro fillo; e logo que foi nado,
mató-o; ar fez outro que pos per esta via.

Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

Pois seus tres fillos ouve mortos a malfadada
per consello do demo, foi ben desasperada
que per ren que fezesse nunca ja perdõada
de Deus nen de sa Madre seer non poderia.

Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

E creceu-li’ en tal coita, que ouve tal despeito
de ssi que dun cuitelo se feriu eno peito;
e non morreu do colbe, ca non foi a dereito,
pero caeu en terra, ca mui mal lle doya.

Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

E que morress’ agynna fez cousa muit’ estrâya:
ergeu-sse mui correndo e pres hûa aranna
e comeu-a tan toste; mas non era tamanna
nen tan enpoçôada en com’ ela queria.

Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

E pois viu que por esto ja morte non presera,
ar foi comer outra, grand’, empoçôad’ e fera,
con que inchou tan muito que a morrer ouvera.

E jazend’ en tal coita, muito sse repentia
Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

Do mal que feit’ ouvera e diss’: Ai Groriosa,
non cates com’ cu sôo pecador e astrosa,
nen sofras que me perça, mas sei-me piadosa
e guarda-me do demo e da ssa gran perfia.
Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

Enton a Virgen santa ll’ apareceu de chão
e polo corpo todo foi-lle tragend’ a mão,
e tornou-llo tan fresco, tan fremos’ e tan são
como nunca mais fora, e assi a guaria,
Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

Dizend’: E non te nenbra que prometud’ ouveste
de têer castidade, mas pois nona teveste?

Mais se te ben partires deste mal que fezeste,
perdõar-ch-á meu Fillo, ca eu t’ ajudaria.
Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

Quando ll’ est’ ouve dito, foi-sse; e mui guarida
ficou assi a dona, e tan toste sayda
fez dali e pres orden, u acimou ssa vida
tan ben, por que dos santos foi en ssa conpania.

Muit’ é mais a piadade de Santa Maria.

Añadir un comentario
Leer la poesía Cantiga 201 del poeta Alfonso X el sabio en el sitio Blogpoemas - los mejores poemas hermosos sobre el amor, la naturaleza, la vida, la Patria, para niños y adultos en español de los célebres poetas clásicos.