Cantiga 207 de Alfonso X el sabio

E]sta é como un cavaleiro poderoso levava a mal outro
por un fillo que lle matara, e soltó-o en hûa eigreja de
Santa Maria, e disse-lle a Magestade gracias poren.

Se ome fezer degrado
Demostrar-ll’ averá ela

Desto vos direi miragre,
que mostrou Santa Maria
a un mui bon cavaleiro
que ena servir metia
Se ome fezer degrado.

El avia un seu fillo
ca ssi, e un cavaleiro
do fillo foi el prende-lo,
u el seu fillo matara,
Se ome fezer degrado.

E el levando-o preso
e o pres’ entrou pos ele,
e pois que viu a omagen
e omildou-ss’ a omagen
Se ome fezer degrado.

pola Virgen algun ben,
sinaes que lle pral en.

ond’ averedes sabor,
con merce’ e con amor
e seu quito servidor,
seu coragon e seu sen.

que sabia i-nais amar
matou-llo.

E con pesar
e quisera-o matar
que lle non valvesse ren.

en hûa eigreja ‘ntrou,
e el del non sse nenbrou;
da Virgen y, [o] soltou,
e disso graças poren.

Añadir un comentario
Leer la poesía Cantiga 207 del poeta Alfonso X el sabio en el sitio Blogpoemas - los mejores poemas hermosos sobre el amor, la naturaleza, la vida, la Patria, para niños y adultos en español de los célebres poetas clásicos.